Cenník

Popis Cena
Jednorázová hodina (50min)    18 €
Školné na tri mesiace - hodina spevu (jedna hodina týždenne) 180 €
Školné na tri mesiace  (dve hodiny týždenne - zľava 20 €) 340 €
Školné na tri mesiace pre dvoch súrodencov  (zľava na každého súrodenca 10 €) 340 €
Školné na tri mesiace - hodina klavíra (jedna hodina týždenne) 180 € 
Školné na tri mesiace (dve hodiny týždenne = 1 hodina klavíra + 1 hodina spevu - zľava 20 €) 340 € 
Školné na tri mesiace - hodina gitary (jedna hodina týždenne) 180 €
Školné na tri mesiace - hodina kompozície (jedna hodina týždenne) 180 €
Hudobno-dramatický kurz pre deti  Malí muzikanti (8 - týždňový kurz = 1 hodina týždenne) 80 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Organizácia vyučovania

Výučba je individuálna. Každý žiak má svoj vlastný štúdijný plán, ktorý mu pripravíme na mieru, vzhľadom na jeho predchádzajúce skúsenosti. Výber repertoáru prispôsobíme vašim schopnostiam a možnostiam s ohľadom na ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

Vyučovanie prebieha aj počas školských prázdnin, s výnimkou Vianočných a Veľkonočných sviatkov.