O nás

La Musica je mladá hudobná škola, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku špecializuje predovšetkým na výučbu spevu. Práve úzke vyprofilovanie školy nám napomáha koncentrovať sa na riešenie najčastejších problémov speváka, ako je zvládnutie správnej hlasovej techniky, originálna a štýlovo-korektná interpretácia zvolenej skladby a v neposlednom rade aj vytvorenie si svojho osobitého originálneho imidžu.

Filozofiou našej školy je výučba spevu univerzálnou technikou, v ktorej vychádzame zo starých škôl talianskeho bel canta a zároveň reflektujeme súčasné spevácke trendy ako - „spievaj ako hovoríš“, či Isolation Method Jaimeho Venderu. Ponúkame výučbu pod vedením mladých a progresívnych pedagógov spôsobom funkčnej a jednotnej metodiky, ktorú aplikujeme na široké spektrum žánrov (opera, muzikál, rock, pop, šansón). Zaleží nám predovšetkým na rozvíjaní hudobnej muzikality, odkrývaní vášho osobitého hudobného prejavu, jedinečného talentu a originality.

Ukážeme vám rozdiely medzi akustickým spevom s klavírnym doprovodom (korepetítorom) a prácou s mikrofónom a kvalitnými hudobnými podkladmi. Naša škola je určená všetkým vekovým kategóriám bez obmedzenia, od najmenších detí, ktoré hravou a kreatívnou formou učíme správnym speváckym návykom a rozvíjame ich talent, až po dospelých v zrelom veku, úplným začiatočníkom, ale taktiež aj profesionálnym spevákom, ktorí hľadajú kvalitného hlasového coacha. 

Učiť sa spievať je radosť, ale zároveň aj celoživotný proces neustáleho zdokonaľovania sa. Vieme, že na to, aby ste sa stali dobrým spevákom dnes už len dobrá technika spevu nestačí. Dôležité je predovšetkým to, či dokážete skladbu niečím naplniť a odovzdať to, čo máte vo vnútri svojmu publiku. Stať sa dobrým spevákom znamená byť v prvom rade komplexnou a vyzretou osobnosťou s vlastným štýlom a osobitou charizmou. Interpretácia hudby prostredníctvom spevu je totiž tou najvnútornejšou výpoveďou každého umelca a ak nie je pravdivá, nikto tomuto odkazu neuverí.