Letné spevácke workshopy

Milí priatelia, začiatkom júla 2013 pripravujeme v spolupráci so známym hudobníkom a spevákom Jurajom Zaujecom letné workshopy, ktoré sú zamerané na nový prístup k výučbe popového spevu a taktiež veľmi aktuálnu tému televíznych speváckych súťaží a problematike presadenia sa vo svete showbiznisu. Účastníkom kurzu budú k dispozícii skúsené hlasové pedagogičky Bc. Janka Škultéty a Mgr.art. Lucia Kubeková, ktoré tento rok pripravovali  aj finalistov Superstar 2013. Súčasťou kurzov bude koncert so živou kapelou a stretnutia so zaujímavými ľudmi zo sveta showbiznisu.